ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14152/ 20/1/2021 – ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΑΜΙΓΩΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (LPG) ΚΑΙ ΣΕ ΜΚΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (LPG) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑ-ΜΑΝΔΑΛΩΣΗΣ (INTERLOCK)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ -INTERLOCK ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20 1 2021