ΑΑΔΕ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 59 του ν.4758/2020 (Α’ 242) “Περιστολή του λαθρεμπορίου-Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για τη προσέλκύση φορολογικών κατοίκων”.
Σας κοινοποιούνται για ενημέρωση και εφαρμογή, οι διατάξεις του άρθρου 59 του ν.4758/2020  (Α 242),οι οποίες ισχύουν από τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου στο ΦΕΚ, ήτοι από 4/12/2020 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 19 ΗΜΕΡΩΝ-2-12-2020-V3