Νέα σήμανση καυσίμων της ΕΕ: ​​ερωτήσεις και απαντήσεις

1. Ποιες είναι οι νέες ετικέτες καυσίμων της ΕΕ και τι εννοούν; Τι αλλαγές στις 12 Οκτωβρίου;

Από τις 12 Οκτωβρίου 2018, σε όλα τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις χώρες του ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη Σερβία και την Τουρκία,  είναι υποχρεωτική η χρήση ενός κοινού και εναρμονισμένου συνόλου ετικετών καυσίμων σε νεοαποκτηθέντα οχήματα και σε όλους τους σταθμούς ανεφοδιασμού βενζίνης, πετρελαίου ντίζελ, υδρογόνου, συμπιεσμένου φυσικού αερίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου ή υγροποιημένων καυσίμων πετρελαίου, καθώς και σε αντιπροσωπείες οχημάτων. *

Οι ετικέτες αυτές θα τοποθετηθούν στα ακροφύσια όλων των αντλιών πλήρωσης, στις ίδιες τις αντλίες και στην άμεση γειτνίαση με το πτερύγιο / καπάκι των νεοαποσκευασμένων επιβατικών αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, τρίκυκλων και τετράκυκλων, ελαφρά εμπορικά οχήματα, βαρέα φορτηγά εμπορικά οχήματα και λεωφορεία και πούλμαν. Θα πρέπει επίσης να εμφανίζονται στο εγχειρίδιο του ιδιοκτήτη του οχήματος και ενδέχεται να εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο μέσω του κέντρου ψυχαγωγίας του οχήματος.

2. Γιατί χρειάζονται αυτές οι νέες ετικέτες;

Η αυξανόμενη ποικιλομορφία των διαθέσιμων στην αγορά καυσίμων συνεπάγεται την αυξανόμενη ανάγκη να παρέχονται στους οδηγούς σαφείς και απλές πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα των καυσίμων που πωλούνται στους σταθμούς ανεφοδιασμού και στα οχήματα τους. Η αυξανόμενη ποικιλομορφία των ονομασιών και των σημάτων καυσίμων μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει σε σύγχυση για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, ιδίως σε μια περιοχή ελεύθερης κυκλοφορίας όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η οδηγία 2014/94 / ΕΕ για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων απαιτεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα κράτη του ΕΟΧ να βελτιώσουν τις πληροφορίες που παρέχονται στους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν μια τέτοια επιλογή καυσίμων για το όχημά τους. Προκειμένου να βοηθηθούν οι καταναλωτές να επιλέξουν τα κατάλληλα καύσιμα για τα οχήματά τους σε όλη την Ευρώπη, έχουν συμφωνηθεί νέες απαιτήσεις επισήμανσης για τα νεοσύστατα οχήματα και τους σταθμούς πλήρωσης καυσίμων.

3. Πώς μοιάζουν οι νέες ετικέτες;

Οι νέες ετικέτες χωρίζονται σε τρεις ομάδες, με ένα μοναδικό σχήμα ταυτοποίησης για κάθε τύπο καυσίμου: η βενζίνη θα επισημαίνεται με ένα Ε μέσα σε ένα κύκλο, το πετρέλαιο με ένα Β μέσα σε ένα τετράγωνο και τα αέρια καύσιμα θα σημειώνονται με ρομβοειδή. Οι πληροφορίες εντός του σχήματος δείχνουν τη μέγιστη περιεκτικότητα σε καύσιμο του βιοκαυσίμου που συνιστάται για χρήση από το όχημα που είναι εφοδιασμένο με τη νέα ετικέτα. Το μέγεθος των ετικετών είναι: στους σταθμούς τροφοδοσίας, ελάχιστο διάμετρο 13 mm για το ακροφύσιο και ελάχιστο διάμετρο 30 mm για τη μονάδα διανομής καυσίμου. στο καπάκι / πέλμα καυσίμου των νέων αυτοκινήτων, με ελάχιστη διάμετρο 13 mm.

Καύσιμα τύπου βενζίνης : κύκλος. E5, E10 κ.λπ. (“Ε” σημαίνει συγκεκριμένα βιοσυστατικά που υπάρχουν στη βενζίνη).

1

Πνευματικά δικαιώματα και πηγή Ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης

Καύσιμα τύπου ντίζελ : τετράγωνο. B7, B10, XTL κ.λπ. (“Β” σημαίνει συγκεκριμένα συστατικά βιοντίζελ που υπάρχουν στο ντίζελ, το XTL σημαίνει συνθετικό ντήζελ και δείχνει ότι δεν προέρχεται από αργό πετρέλαιο).

2

Πνευματικά δικαιώματα και πηγή Ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης

 

Αέρια καύσιμα (π.χ. ΠΦΑ, ΥΦΑ, υγραέριο και υδρογόνο): διαμάντι.

3

Πνευματικά δικαιώματα και πηγή Ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης

Εκτός από τα αναγνωριστικά στοιχεία για τα καύσιμα, τα κράτη μέλη μπορούν να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες για τους καταναλωτές σχετικά με τα χαρακτηριστικά των καυσίμων στην αντλία ανεφοδιασμού.

4. Περιλαμβάνονται όλα τα οχήματα; Τι γίνεται με τα ηλεκτρικά οχήματα;

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτεί τις ετικέτες μόνο για νέα οχήματα που διατίθενται για πρώτη φορά στην αγορά ή που έχουν ταξινομηθεί από τις 12 Οκτωβρίου 2018.

Όσον αφορά τα ηλεκτρικά οχήματα, στην περίπτωση των υβριδικών-ηλεκτρικών οχημάτων, ο οδηγός θα εξακολουθεί να χρειάζεται να ανεφοδιάζει με κατάλληλο καύσιμο.

Ένα παρόμοιο σύνολο ετικετών για τα ηλεκτρικά οχήματα στα σημεία επαναφόρτισης που οδηγούν τους οδηγούς στην επαναφόρτιση των μπαταριών του οχήματος σχεδιάζεται επί του παρόντος. Ένα νέο πρότυπο “EN 17186: 2019” που θεσπίζει εναρμονισμένα αναγνωριστικά στοιχεία για την τροφοδοσία ηλεκτρικών οχημάτων αναμένεται να υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) στις αρχές του 2019. Οι αντίστοιχες απαιτήσεις επισήμανσης ισχύουν επίσης για όλα τα σημεία επαναφόρτισης και ηλεκτρικά οδικά οχήματα που ταξινομούνται στην επικράτεια των κρατών μελών 24 μήνες μετά την έγκρισή τους.

5. Οι νέες ετικέτες καυσίμων αντικαθιστούν τις υπάρχουσες;

Αυτές οι νέες ετικέτες δεν σκοπεύουν να αντικαταστήσουν τυχόν υπάρχουσες συστάσεις για την ποιότητα, την ασφάλεια ή τις επιδόσεις ή την επικοινωνία μάρκετινγκ ή επωνυμίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα σημεία ανατροφοδότησης, στα καπάκια καυσίμων οχημάτων ή στα ονόματα εγχειριδίων οχημάτων. Η νέα σήμανση καυσίμων συμπληρώνει τις ανάγκες πληροφόρησης ενός χρήστη οχήματος που φθάνει σε μια εγκατάσταση ανεφοδιασμού καυσίμων όσον αφορά τη συμβατότητα μεταξύ κινητήρα καυσίμου και κινητήρα, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί εύκολα να διακρίνει μεταξύ των τύπων καυσίμων και των κατηγοριών καυσίμων (π.χ. βενζίνη, ντίζελ, υγραέριο, φυσικό αέριο κ.λπ.) και τη συμβατότητα αυτών των καυσίμων με τον κινητήρα του οχήματος.

6. Ποια ήταν η διαδικασία υιοθέτησης αυτών των ετικετών;

Ορίστηκαν σε ένα βιομηχανικό πρότυπο που αναπτύχθηκε από ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας, των καταναλωτών και της κοινωνίας των πολιτών. Ειδική ομάδα εργασίας στο πλαίσιο της τεχνικής επιτροπής CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης) 441 (TC441) εργάστηκε για το σχεδιασμό και τη μορφή νέων ετικετών για τη συμμόρφωση με τις γενικές απαιτήσεις της οδηγίας 2014/94 / ΕΕ. Οι συμμετέχοντες στην ομάδα εργασίας περιλάμβαναν εμπειρογνώμονες από τις βιομηχανίες οχημάτων και καυσίμων της ΕΕ, ΜΚΟ που εκπροσωπούν τους καταναλωτές, εθνικούς τυποποιημένους οργανισμούς, ορισμένες κυβερνήσεις της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

7. Ποια είναι τα εναλλακτικά καύσιμα; Γιατί τους χρειαζόμαστε;

Τα εναλλακτικά καύσιμα είναι καύσιμα ή πηγές ενέργειας που χρησιμεύουν, τουλάχιστον εν μέρει, ως υποκατάστατο των πηγών ορυκτών πετρελαιοειδών στον ενεργειακό εφοδιασμό των μεταφορών και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στη μείωση του άνθρακα και να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του τομέα των μεταφορών. Περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: ηλεκτρική ενέργεια, υδρογόνο, βιοκαύσιμα, συνθετικά και παραφινικά καύσιμα, φυσικό αέριο (συμπεριλαμβανομένου του βιομεθανίου) σε αέρια μορφή (πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG)) και υγροποιημένη μορφή (υγροποιημένο φυσικό αέριο και υγροποιημένο αέριο πετρελαίου LPG) .Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι ΠΦΑ, ΥΦΑ και υγραέριο μπορεί να είναι 100% ορυκτής προέλευσης.

Οι ευρωπαϊκές μεταφορές εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων εισάγεται και αντιμετωπίζει αυξανόμενη ανασφάλεια όσον αφορά την προσφορά καυσίμων καθώς το πετρέλαιο προέρχεται από ολοένα και πιο ασταθείς περιοχές του κόσμου και από υψηλό και αυξανόμενο νομοσχέδιο εισαγωγών πετρελαίου που προκαλεί έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο. Είναι σαφές ότι οι μεταφορές της ΕΕ πρέπει να διαφοροποιήσουν τις ενεργειακές τους πηγές.

Η στρατηγική της Επιτροπής για τις μεταφορές του 2050 από το 2011 αποσκοπούσε στην εξάλειψη της εξάρτησης των μεταφορών από την ΕΕ από το πετρέλαιο και πρότεινε στόχο για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 60% έως το 2050. Ορίζει στόχους για τους διάφορους τρόπους μεταφοράς, έως το 2030, να μειώσει κατά το ήμισυ τη χρήση συμβατικών καυσίμων στις αστικές μεταφορές μέχρι το 2030 και να τα καταργήσει στις πόλεις έως το 2050. Προβλέπει επίσης ένα καύσιμο αεροσκαφών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 40% μέχρι το 2050 και 40% μείωση των εκπομπών CO2 από τα πλοία. Αυτοί οι στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν με τα συμβατικά καύσιμα, αλλά απαιτούν μεγάλο μερίδιο των εναλλακτικών καυσίμων.

Τα εναλλακτικά καύσιμα μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των προβλημάτων ποιότητας του αέρα στην Ευρώπη. Εκτιμάται ότι 420.000 πρόωροι θάνατοι από την ατμοσφαιρική ρύπανση στην ΕΕ το 2010. Μεγάλο μέρος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προκαλείται από καύσιμα βενζίνης και πετρελαίου κίνησης.

Η ενεργειακή απόδοση στις μεταφορές και η αποτελεσματική διαχείριση των μεταφορών μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη μείωση των εκπομπών και της κατανάλωσης πετρελαίου. Ωστόσο, δεν αποτελούν εναλλακτική λύση για την αντικατάσταση του πετρελαίου αλλά γέφυρα για εναλλακτικά καύσιμα. Τα εναλλακτικά καύσιμα αποτελούν ένα στοιχείο σύνθετου συνδυασμού πολιτικών για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις μεταφορές, με σταδιακή υποκατάσταση των πηγών ενέργειας από ορυκτές πηγές που ευθύνονται για τις εκπομπές CO2 από τις μεταφορές. Τον Νοέμβριο του 2017, η Επιτροπή ενέκρινε ένα σχέδιο δράσης για την υποδομή εναλλακτικών καυσίμων , το οποίο εκθέτει μια σειρά δράσεων στήριξης για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των υποδομών καθώς και για την αύξηση των επενδύσεων και τη βελτίωση της αποδοχής των καταναλωτών.

ΠΗΓΗ: http://europa.eu
ΠΟΠΕΚ  /  POPEK.GR