Ανακοίνωση της ΠΟΠΕΚ

Ο πολυετής αγώνας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) σε συνεργασία με την ΕΝ.ΒΕ.Θ όσον αφορά την καταβολή του ετήσιου μερίσματος 2012 από το τέως ΤΕΑΠΥΚ (ΤΑΜΕΙΟ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ) είχε θετική έκβαση. Παρόλο που από την Διοίκηση του ΕΦΚΑ επέμεναν ότι δεν υπήρχε καμία οφειλή και ότι είχε εξοφληθεί το μέρισμα του 2012, με την δική μας επιμονή τελικά λύθηκε το ζήτημα.
Ήδη έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των πρατηριούχων το αναλογούν ποσό από το μέρισμα του 2012. Επειδή όμως θα προκύψει πρόβλημα σε περίπτωση που έχουν κλείσει κάποιοι λογαριασμοί ή έχουν κλείσει πρατήρια , για αυτό το λόγο υποβάλλαμε ερώτημα στο αρμόδιο τμήμα και μας έστειλαν την παρακάτω απάντηση.