Η ανακοίνωση του ΣΕΜΕΠΠΕ:

«Οι μεταφορικές επιχειρήσεις και οι ιδιοκτήτες Δημοσίας χρήσης βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων και θερμής ασφάλτου, κατόπιν της συνεχιζόμενης απαράδεκτης κατάστασης που επικρατεί στον κλάδο εξαιτίας της αρνήσεως να αναπροσαρμοστούν τα κόμιστρα κατ’ αναλογία προς τις ανατιμήσεις των καυσίμων, κατέρχονται σε 24ωρη πανελλαδική στάση εργασίας την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις συνθήκες εξαθλίωσης στις οποίες έχουν οδηγηθεί οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που πλέον αδυνατούν να καλύψουν ακόμα και τα πάγια έξοδα και τις ανελαστικές δαπάνες της κίνησης των βυτιοφόρων αυτοκινήτων τους.
Δυστυχώς αυτή η αντίδραση είναι ο μόνος τρόπος που διαθέτουμε για να γίνει κατανοητό από την Πολιτεία ότι οι μεταφορείς καυσίμων αδυνατούν να καλύψουν το αυξημένο κόστος κίνησης λόγω των ανατιμήσεων στο πετρέλαιο.
Προσπαθήσαμε με επαναλαμβανόμενες οχλήσεις μας να κλείσουμε κάποια συνάντηση με τους αρμόδιους φορείς ώστε να αναδείξουμε το πρόβλημα, αλλά δεν κατέστη δυνατό μέχρι σήμερα.
Ο Πρόεδρος Άγγελος Φαλάρης
Ο Γ. Γραμματέας Ευάγγελος Κήττας».