Η Κυβέρνηση δίνει δεύτερη παράταση της χρονικής περιόδου διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ), η οποία έληγε  την 30ή Απριλίου 2020 (και είχε παραταθεί έως 15 Μαΐου), μέχρι και την 31η Μαΐου 2020.