Προς το τέλος του 2018 εκδόθηκαν 3 αποφάσεις (ΠΟΛ 1195, ΠΟΛ. 1208 και ΠΟΛ. 1218) που αναφέρονται και σχετίζονται με τον καλύτερο έλεγχο των διακινούμενων ποσοτήτων των υγρών καυσίμων και του υγραερίου δια μέσω των Πρατηρίων παροχής Καυσίμων και Ενέργειας.
Οι δύο εξ αυτών με ημερομηνία εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2019, αφορούν τον έλεγχο όλων των διακινούμενων υγρών καυσίμων και η τρίτη με ημερομηνία εφαρμογής την 1η Μαρτίου 2019, αφορά τις διακινούμενες ποσότητες του υγραερίου (LPG).
Αυτές οι τρεις αποφάσεις δεν έχουν μέχρι σήμερα την ανάλογη εφαρμογή σύμφωνα με τις στοχευόμενες επιδιώξεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και του Υπουργείου Οικονομικών.
Οι λόγοι για τους οποίους δεν εφαρμόζονται μέχρι σήμερα είναι ότι οι συντάκτες των συγκεκριμένων αποφάσεων είδαν την εφαρμογή τους μόνον θεωρητικά, χωρίς να εξετάσουν και να λάβουν υπόψη τους και τις επικρατούσες συνθήκες στους χώρους των πρατηρίων για την πρακτική και ουσιαστική εφαρμογή αυτών.
Επιβεβαίωση των ως άνω επισημάνσεων είναι το γεγονός ότι  πραγματοποιήθηκαν εκ των υστέρων, δηλαδή μετά την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων, συσκέψεις με όλους τους εμπλεκόμενους για την εφαρμογή τους, αναδεικνύοντας τα προβλήματα της πρακτικής εφαρμογής αυτών.
Αποτέλεσμα των συζητήσεων και των επισημάνσεων από τους εμπλεκόμενους φορείς προς τους παράγοντες της ΑΑΔΕ και Υπουργείου Οικονομικών για την αδυναμία πρακτικής εφαρμογής αυτών, ήταν η έκδοση διευκρινιστικής  Εγκυκλίου με τα στοιχεία  Ε2056/9.4.2019.
Δυστυχώς όμως και η διευκρινιστική εγκύκλιος δεν ξεκαθαρίζει με σαφήνεια τα πρακτικά αλλά και ουσιαστικά προβλήματα εφαρμογής των τριών αποφάσεων, αφήνοντας την ερμηνεία εφαρμογής των αποφάσεων στην κρίση ελεγκτών και ελεγχόμενων, με ότι αυτό συνεπάγεται.
Εμείς στην προσπάθεια μας να συμβάλλουμε εποικοδομητικά στον έλεγχο των διακινούμενων ποσοτήτων από τα Πρατήρια παροχής Καυσίμων και Ενέργειας, καλούμε τις αρμόδιες αρχές να αντιμετωπίσουμε μαζί βήμα – βήμα την εφαρμογή των παραπάνω αποφάσεων.