Πρατηριούχοι και myDATA: Νέες αλλαγές στη διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ – απόφαση  Α. 1273/31/12/2021 αρ.ΦΕΚ Β’ 6404

Η σχετική απόφαση


https://www.aade.gr/sites/default/files/2022-01/a1273_2021fek.pdf