Πρόσκληση ενημερωτικής εκδήλωσης
                                                                                                      
Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» και
η Αναπτυξιακή Κρήτης, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ και το Επιμελητήριο Ηρακλείου σας προσκαλούν στην ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνουν με θέμα:
 Δέσμη Δράσεων: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»
Δέσμη Δράσεων: «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»
                 στις:  05/04/23, ώρα: 18:30 μ.μ.                                                                                                  
στη αίθουσα εκδηλώσεων «Καστελλάκη» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου (Κορωναίου 9, Ηράκλειο).
(Η αίθουσα είναι προσβάσιμη σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα.
Πληροφορίες για συμμετοχή ΑμεΑ στο τηλ.: 2810302400).                                    
Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της Δράσης και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών.

Πρόγραμμα

Ενημερωτική εκδήλωση

Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» & «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05-04-2023

18.30 – 18.45: Προσέλευση

18.45 – 19.05:  Παρουσίαση της Δράσης «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

– Βεργαδής Γεώργιος , Υπεύθυνος Δράσης

19.05 – 19.25:Παρουσίαση της Δράσης «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

– Καμινάκης Νικόλαος , Υπεύθυνος Δράσης

19.25 – 19.45:Παρουσίαση της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ»

– Καβροχωριανός Κωνσταντίνος, Υπεύθυνος Δράσης

19.45-20.05:  Παρουσίαση της Δράσης Πράσινη Παραγωγική

                   Επένδυση ΜμΕ 

     – Νικολακάκης Ελευθέριος, Υπεύθυνος Δράσης

20.05-20.25: Παρουσίαση της Δράσης Πράσινος Μετασχηματισμός

                    ΜμΕ

     – Νικολακάκης Ελευθέριος, Υπεύθυνος Δράσης

20.25 – 21.00: Ερωτήσεις – Απαντήσεις