Πωλούνται από πρατήριο καυσίμων σε άριστη κατάσταση 3 ΑΝΤΛΙΕΣ ΔΙΔΥΜΕΣ 2014 ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΤΕΤΡΑΠΙΣΤΟΛΗ 2018 ΜΕ 4 DISPLAY (KATAΓΡΑΦΙΚΑ), ΟΛΕΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΙΟΙΗΣΗ ΑΤΕΧ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6977955676