Δημόσια Διαβούλευση: ΚΥΑ Εισροών – Εκροών Πρατηρίων Καυσίμων, από 4/3/2024 έως 19/3/2024

Αναρτάται προς δημόσια διαβούλευση https://www.aade.gr/anakoinoseis-teloneion/dimosia-diaboyleysi-kya-eisroon-ekroon-pratirion-kaysimon-apo-432024-eos-1932024 το σχέδιο τροποποίησης κοινής  απόφασης με θέμα:

«Διαδικασίες, τεχνικές προδιαγραφές, όροι και προϋποθέσεις  εγκατάστασης, των  συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών – εκροών α) στις εγκαταστάσεις κατόχων  πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, β) στις εγκαταστάσεις κατόχων άδειας λιανικής εμπορίας – πωλητή πετρελαίου θέρμανσης και γ) στις εγκαταστάσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις ζζ, ηη, θθ, ιι, ιαια, ιγιγ, της παρ. 7α του αρθ. 31 του ν.3784/2009 (Α΄137). Απαιτήσεις συμμόρφωσης, πρόσβασης των υπηρεσιών στα δεδομένα, χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, μεταβατικές διατάξεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τη διασφάλιση των δεδομένων του συστήματος εισροών – εκροών». 

Τα σχόλια, οι παρατηρήσεις ή και οι προτάσεις σας μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Diavouleusikya@aade.gr, έως και την 19η Μαρτίου 2024. 


Με την υπό διαβούλευση Κ.Υ.Α. ορίζονται οι προδιαγραφές για την αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων εισροών εκροών στα δημόσια πρατήρια και στις εγκαταστάσεις λιανικής εμπορίας – πωλητών πετρελαίου θέρμανσης. Επιπλέον προβλέπονται, για πρώτη φορά, οι όροι και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση συστημάτων εισροών εκροών στα ιδιωτικά πρατήρια καθώς και στις ελεύθερες εγκαταστάσεις όπως αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης.


Τέλος, με την υπό διαβούλευση απόφαση προβλέπονται ρυθμίσεις που αφορούν στους: 
α) εγκαταστάτες του συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών, και
β)  φορείς παροχής υπηρεσιών ογκομέτρησης.
 

Σχέδιο Διαβούλευσης