Τις λεπτομέρειες για τη νέα πλατφόρμα «Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας», η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά με την ψηφιακή διαδικασία απονομής συνταξιοδοτικών παροχών του e-ΕΦΚΑ και έχει ως στόχο τη συστηματική ενημέρωση και επικοινωνία των εμπλεκόμενων μερών, ορίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, το «Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας» αλλάζει την καθημερινότητα τόσο των υπαλλήλων όσο και των ασφαλισμένων που περιμένουν να πάρουν τη σύνταξή τους.

Είναι μια ψηφιακή βάση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, απλή στη λειτουργία της, για ανταλλαγή πληροφοριών, απάντηση ερωτήσεων και υποβολή τυχόν εγγράφων που απουσιάζουν και η οποία οδηγεί σε οικονομία χρόνου, καλύτερη εξυπηρέτηση και γρηγορότερη απονομή συντάξεων. 

Συγκεκριμένα, με βάση την ΚΥΑ, προβλέπονται τα εξής: 

Δημιουργείται και παρέχεται, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ), σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4727/2020 και τους κανόνες που ορίζονται στην υπουργική απόφαση «Κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών» (Β’ 5231/2021), η πλατφόρμα «Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας», η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά με την ψηφιακή διαδικασία απονομής συνταξιοδοτικών παροχών του e-ΕΦΚΑ και έχει ως στόχο τη συστηματική ενημέρωση και επικοινωνία των εμπλεκόμενων μερών. 

Πρόσβαση στην πλατφόρμα – Κατηγορίες χρηστών (ρόλοι) 

1. Πρόσβαση στην πλατφόρμα αναγνωρίζεται στις εξής κατηγορίες (ρόλους) χρηστών: 

α) πολίτες 

β) υπάλληλος e-ΕΦΚΑ 

γ) επιβλέπων 

δ) διαχειριστής της εφαρμογής 

2. Ο «επιβλέπων» και ο «διαχειριστής της εφαρμογής» ορίζονται από τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ. 

3. Για καθεμία από τις κατηγορίες χρηστών προβλέπονται οι εξής ρόλοι και δικαιώματα: 

α) Ο εισερχόμενος χρήστης ως «πολίτης» έχει δικαίωμα να δει και να πραγματοποιεί συγκεκριμένες ενέργειες μόνο για τις αιτήσεις οι οποίες είναι συνδεδεμένες με τον ΑΦΜ του. 

β) Ο εισερχόμενος χρήστης ως «υπάλληλος e-ΕΦΚΑ» έχει δικαίωμα να δει και να πραγματοποιεί ενέργειες στις αιτήσεις τις οποίες χειρίζεται και δυνατότητα αλλαγής κατάστασης στις αιτήσεις αυτές (π.χ. από «εκκρεμής» σε «ολοκληρωμένη»). 

γ) Ο εισερχόμενος χρήστης ως «επιβλέπων» έχει δικαίωμα να δει και να πραγματοποιεί ενέργειες στο σύνολο των καταχωρισμένων αιτήσεων στο σύστημα. Έχει όλα τα δικαιώματα του χρήστη «υπάλληλος e-ΕΦΚΑ» και επιπρόσθετες δυνατότητες σχετικά με την αλλαγή του χειριστή της αίτησης. 

δ) Ο εισερχόμενος χρήστης ως «διαχειριστής εφαρμογής» έχει δικαίωμα να πραγματοποιήσει ένα σύνολο παραμετροποιήσεων σε επίπεδο εφαρμογής, όπως λ.χ. διαχείριση χρηστών και δικαιωμάτων. Ο ορισθείς ως «διαχειριστής εφαρμογής» δεν έχει πρόσβαση στις αιτήσεις που έχουν καταχωρισθεί. 

4. Για την είσοδο των πολιτών στην εφαρμογή απαιτείται η αυθεντικοποίηση των δικαιούχων προσώπων με τη χρήση των προσωπικών κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020. Οι υπόλοιποι ρόλοι εισέρχονται στην πλατφόρμα με χρήση των προσωπικών τους διαπιστευτηρίων δημόσιας διοίκησης, μέσω της διεύθυνσης (URL) προσωπικού του e-ΕΦΚΑ. Σε περίπτωση που κάποιος ΑΦΜ αντιστοιχεί σε αιτήσεις, αλλά ταυτόχρονα και σε κάποιον άλλον ρόλο στην πλατφόρμα (π.χ. είναι και «υπάλληλος e-ΕΦΚΑ»), τότε ο ρόλος με τον οποίο πραγματοποιεί τελικά είσοδο (login) στο σύστημα καθορίζεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) στην οποία έχει πλοηγηθεί, προκειμένου να πραγματοποιήσει είσοδο (login). 

5. Κατά την είσοδο του πολίτη στην πλατφόρμα, αναζητείται η διεύθυνση ηλεκτρονικής του αλληλογραφίας (e-mail) στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), μέσω διαλειτουργικότητας. Η διάθεση ενός πιστοποιημένου e-mail στην πλατφόρμα είναι απαραίτητη, προκειμένου ο πολίτης να έχει πρόσβαση στη λειτουργικότητά της. 

6. Αν βρεθεί e-mail του πολίτη στο ΕΜΕπ, τότε αυτό χρησιμοποιείται από την πλατφόρμα ως e-mail επικοινωνίας για όλες τις ειδοποιήσεις που λαμβάνει ο πολίτης και εκείνος μεταβαίνει αυτόματα στην οθόνη λίστας αιτήσεων, χωρίς να είναι απαραίτητη κάποια άλλη ενέργεια από τον ίδιο. 

7. Αν δεν βρεθεί e-mail του πολίτη καταχωρισμένο στο ΕΜΕπ, τότε ο πολίτης πλοηγείται σε οθόνη που του δίνει τις ακόλουθες επιλογές: 

Α. να εγγραφεί στο ΕΜΕπ, μέσω συνδέσμου, που τον οδηγεί εκεί και κατόπιν να επιστρέψει στην πλατφόρμα «Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας», 

Β. να συνεχίσει, χωρίς να καταχωρίσει στο ΕΜΕπ e-mail επικοινωνίας. 

Ο πολίτης πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει έναν από τους δύο τρόπους που επιθυμεί να συνεχίσει στην πλατφόρμα, προκειμένου να έχει πρόσβαση στη λειτουργικότητά της. Αν ο πολίτης επιλέξει να εγγραφεί στο ΕΜΕπ, τότε, ακολουθώντας τον σχετικό σύνδεσμο και μετέπειτα τις οδηγίες του μητρώου, εγγράφεται στο ΕΜΕπ. Αν ο πολίτης επιλέξει να συνεχίσει χωρίς εγγραφή στο ΕΜΕπ, πρέπει να εισάγει το επιθυμητό e-mail επικοινωνίας στο σχετικό πεδίο που εμφανίζεται στην πλατφόρμα και κατόπιν να επιλέξει την υποβολή. 

8. Εφόσον υποβληθεί το επιθυμητό e-mail επικοινωνίας, στον πολίτη αποστέλλεται από την πλατφόρμα ένα αυτοματοποιημένο e-mail επιβεβαίωσης με τον σύνδεσμο που θα οδηγεί στην πλατφόρμα «Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας». Ο πολίτης πρέπει να πατήσει τον σύνδεσμο, προκειμένου να επιβεβαιώσει το e-mail επικοινωνίας του. Μετά την επιβεβαίωση του e-mail, αυτό αποθηκεύεται στην πλατφόρμα ως «e-mail επικοινωνίας» για όλες τις ειδοποιήσεις που λαμβάνει ο πολίτης και εκείνος μεταβαίνει αυτόματα στην οθόνη λίστας αιτήσεων, χωρίς να είναι απαραίτητη κάποια άλλη ενέργεια από πλευράς του. Αν, μέσω οποιουδήποτε από τους προαναφερθέντες τρόπους, αποθηκευτεί στην πλατφόρμα το πιστοποιημένο e-mail του πολίτη, εκείνος δεν χρειάζεται να ακολουθήσει ξανά την προπεριγραφείσα διαδικασία επαλήθευσης του e-mail του. Σε διαφορετική περίπτωση, μετά από κάθε επιτυχημένη είσοδό του (login), ακολουθεί τη διαδικασία των παρ. 4-6, μέχρι να αποθηκευτεί το πιστοποιημένο e-mail του. 

Δεδομένα αιτήσεων πλατφόρμας ανατροφοδότηση

1. Η πλατφόρμα αντλεί τα δεδομένα των αιτήσεων συνταξιοδότησης των πολιτών, όπως τηρούνται στα υφιστάμενα συστήματα του e-ΕΦΚΑ. 
kathimerini.gr