ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Βάσει της απόφασης 113169/2023, στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, υπάγονται υποχρεωτικά οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας(ΚΑΔ) που αφορούν οτιδήποτε έχει σχέση με το λιανικό εμπόριο από 02/05/2024 για επιχειρήσεις άνω των 10 εργαζομένων και από 13/05/2024 έως 9 εργαζομένους  .

Άρα υπάγονται και τα πρατήρια καυσίμων.