Γιάννης Μπαζαίος

Θεαματικές αποδόσεις στο πρώτο εξάμηνο του έτους έφερε στον όμιλο Βαρδινογιάννη η απογείωση των τιμών του πετρελαίου ● Στα 2,2 δισ. τα συνολικά λειτουργικά κέρδη των δύο εγχώριων διυλιστηρίων στο εξάμηνο.

Κύκλο εργασιών αυξημένο κατά 90% στα 7,9 δισ. ευρώ με μια αύξηση πωλήσεων μόλις 5,32% (6.725 χιλ. μετρικούς τόνους) καταγράφει ο όμιλος Μotor Οil στα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο 2022, με χθεσινή του ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο.

Σύμφωνα με τον όμιλο, στην αύξηση του κύκλου εργασιών συνέβαλε και η αύξηση των εσόδων από παροχή υπηρεσιών (κατά 146,10%), το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορά δραστηριότητες του ομίλου της Motor Oil Renewable Energy MAE, της NRG Α.Ε., της OFC Υπηρεσίες Αεροπορικού Καυσίμου A.E. καθώς και αποθήκευτρα και σχετιζόμενες υπηρεσίες. Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων προκύπτουν ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του ομίλου, αφού οι πωλήσεις εξωτερικού και ναυτιλίας ανήλθαν το α’ εξάμηνο 2022 σε 79,38% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων έναντι 80,41% την αντίστοιχη περίοδο του 2021, καθώς και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας, η οποία διαμορφώθηκε σε 85,01% το α’ εξάμηνο 2022 έναντι 81,94% το α’ εξάμηνο 2021.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) εκτοξεύτηκαν για το εξάμηνο στα 932 εκατ. ευρώ (+271,58%), ενώ τα καθαρά κέρδη ύστερα από φόρους για το ίδιο χρονικό διάστημα έφτασαν στα 685 εκατ. ευρώ (+465,91%), με το περιθώριο κέρδους που ανακοινώνει η Μotor Οil να φτάνει στα 156,5 δολάρια ανά μετρικό τόνο, έναντι 57,1 δολαρίων το πρώτο εξάμηνο 2021 (+174,08%).

Από την ανάλυση των πωλήσεων διαπιστώνουμε ότι 5.390 χιλιάδες μετρικοί τόνοι καυσίμων και λιπαντικών αφορούν πωλήσεις εξωτερικού και μόλις 1.535 στο εσωτερικό, ενώ άλλοι 522 χιλ. μ.τ. αφορούν πωλήσεις στη ναυτιλία – οι πωλήσεις εξωτερικού συμπεριλαμβανομένης της ναυτιλίας ανήλθαν το πρώτο εξάμηνο 2022 στο 85,49% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων έναντι 87,09% την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Το μεικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε υψηλό επίπεδο, καθώς σύμφωνα με τη Motor Oil, επηρεάστηκε θετικά από τις αυξημένες πωλήσεις βιομηχανικής δραστηριότητας σε συνδυασμό με τη σημαντική άνοδο των περιθωρίων διύλισης το α’ εξάμηνο 2022, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ιστορικά υψηλά για τον κλάδο, καθώς επίσης και τη θετική επίπτωση από την αποτίμηση των αποθεμάτων (ενδεικτικά η τιμή βαρελιού Brent από USD 77,03/bbl στις 31.12.2021 ανήλθε στα USD 120,49/bbl στις 30.06.2022).

Αυξημένος όμως είναι και ο δανεισμός του ομίλου (+14,56%) στα 2.179 εκατ. ευρώ, από 1.902 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Τα… ουρανοκατέβατα

Στη σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο ομίλων διύλισης στην Ελλάδα, διαπιστώνουμε ότι η Μotor Οil καταγράφει στο α’ εξάμηνο κύκλο εργασιών κατά 1,1 δισ. ευρώ υψηλότερα από τα ΕΛΠΕ, αν και ο όγκος πωλήσεων είναι σε παραπλήσια επίπεδα.

Ομως, στο ίδιο χρονικό διάστημα τα ΕΛΠΕ έχαναν σχεδόν 150 εκατ. ευρώ από τα σταματήματα παραγωγής (με μια μονάδα εκτός λειτουργίας στην Ελευσίνα, λόγω βλάβης) και άλλα 150 εκατ. ευρώ από… κακή απόδοση μονάδων, αγορές αργού πετρελαίου μέσω traders και μείωση μεριδίων στην εσωτερική αγορά.

Ακόμη και με αυτή τη μέτρια απόδοση των ΕΛΠΕ στο πρώτο εξάμηνο, τα συνολικά λειτουργικά κέρδη (EBITDA) των δύο ομίλων πλησιάζουν τα 2,2 δισ. ευρώ και αυτό είναι ένας πολύ χειροπιαστός ορισμός των ουρανοκατέβατων κερδών.

efsyn.gr