Δημοσίευση της με αριθμ. πρωτ. 101737/18-11-2020 (Β΄ 5191/2020) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με ΑΔΑ:ΨΚ50465ΧΘΞ-1Χ0 αναφορικά με το ψηφιακό μητρώο πρατηρίων. Αποστολή στοιχείων έως 31/3/2021. Ενημέρωση επί μεταβολών στοιχείων και προσωρινή ανάκληση αδείας σε…

Τροποποίηση της υπ.αρ.πρωτ. 15816/1092/3-6-2020 εγκυκλίου περί υποχρεωτικής εγκατάστασης συστήματος δια- μανδάλωσης (INTERLOCK)σε πρατήρια αμιγώς υγραερίου (LPG) και σε μικτά πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίου(LPG) ↓            ↓         …

Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου υποβολής των δηλώσεων της αποκλειστικής χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου και της αποδοχής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης εφαρμογής…

«1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως όχι πέραν της 28.2.2021, απαγορεύεται η συνομολόγηση ή η λήψη περιουσιακών ωφελημάτων…

Στο πλαίσιο της εξακρίβωσης της ορθής λειτουργίας του συστήματος INTERLOCK, όπου διαπιστώθηκε η μη διαλειτουργικότητα των συστημάτων διαμανδάλωσης INTERLOCK  λόγω της ασυμβατότητας του εξοπλισμού του συστήματος INTRLOCK  του πρατηρίου με τον εξοπλισμό του συστήματος INTERLOCK …

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Περιφέρεια Κρήτης” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης του ΕΣΠΑ 2014-2020, με σκοπό να στηρίξει τις επιχειρήσεις Περιφέρειας Κρήτης που υφίστανται σημαντικές…

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ε. 2017/30-01-2020 Για την ογκομέτρηση των δεξαμενών των βυτιοφόρων οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μη υποκείμενων υγρών καυσίμων (για τα οποία έχουν καταβληθεί οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις), στα οποία περιλαμβάνονται και τα βυτιοφόρα οχήματα διανομής πετρελαίου…

H απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές Ν. Ηρακλείου Γ. Λογιάδης & Σ. Βαρδάκης, με θέμα: Ασφαλή χρήση ταχυφορτιστών μόνο από πρατήρια καυσίμων

26 Αυγούστου 2020 0

Ερώτηση από βουλευτή Ν. Ηρακλείου κ. Γ. Λογιάδη Προς τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (21/7/2020) Θέμα: Ασφαλή χρήση ταχυφορτιστών μόνο από πρατήρια καυσίμων 2020-7-21 Λογιαδης ταχυφορτιστες “Τα πρατήρια καυσίμων και ενέργειας είναι οι…

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας υπενθυμίζουμε ότι στις 1 Σεπτεμβρίου 2020 λήγει η παράταση για την υποχρέωση ψηφιακού μητρώου των πρατηρίων, σύμφωνα με την παρακάτω τροποποιημένη τελευταία απόφαση.Πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο για να εκπληρώσετε σύμφωνα με τη…

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) για τη μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή τους. ΑΔΑ:9ΚΛΝ46ΜΠ3Ζ-4ΦΦ Πατήστε στην ακόλουθη υπερσύνδεση να ενημερωθείτε …

Προκήρυξη της Δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ» Κ.Υ.Α.  77472/520/07.08.2020   ΑΔΑ: ΩΦ444653Π8-59Τ Πατήστε σε ένα από τα 2 παρακάτω link για να ενημερωθείτε επί του περιεχομένου της απόφασης περί ηλεκτροκίνησης ΚΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ 8 2020   https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A6444653%CE%A08-59%CE%A4?inline=true  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ –  ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΙΝΚ  ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 19 του π.δ. 1224/81 (Α΄ 303) και του αρ. 20 του β.δ. 465/1970 (Α΄ 150) όπως έχουν τροποποιηθεί από το…

Την Κυριακή 26 Ιουλίου 2020, όπως κάθε χρόνο, τελέστηκε η θεία λειτουργία εορτασμού,η ευλόγηση των άρτων και η λιτάνευση της εικόνας της Αγ.Παρασκευής – προστάτιδος του Συνδέσμου Βενζινοπωλών Ηρακλείου στο εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, στο μετόχι Ιατράκη. Ευχές υγείας…

H  εγκατάσταση ταχυφορτιστών στα πρατήρια καυσίμων, με αφορμή το σχέδιο νόμου που συζητείται από σήμερα στη Βουλή με θέμα «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης», αποτέλεσε θέμα της συνάντησης του βουλευτή Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Βαρδάκη, με εκπροσώπους πρατηριούχων…

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΣΕΤ ΞΥΛΙΝΕΣ ΡΑΚΕΤΕΣ  ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ: Λ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 95, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 2810221693 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – Λ. ΚΝΩΣΣΟΥ 78, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2810211800 ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ – Ν. ΚΡΑΣΑΔΑΚΗ &…

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΜΠΑΛΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ: ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – Ν. ΚΡΑΣΑΔΑΚΗ & Ε. ΧΑΤΖΑΚΗ , ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ  2810361996 ENVIROL ΜΑΥΡΑΚΗΣ, ΝΙΚ. ΚΡΑΣΑΔΑΚΗ ΟΤ25, ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2810325565…

Η υπουργική απόφαση με αριθμ. οικ. Γ4/29303/861 (ΦΕΚ Β’ 2107) “ Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΣΤ-29900/77 απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «Περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων, για κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κ.λπ.» (Β΄1318).” (AΔΑ:…