Διευκρινήσεις από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σχετικά με τις διατάξεις των κωδικοποιημένων Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ, που αφορούν μετρολογικά θέματα.
Η  Εγκύκλιος

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%949%CE%A9465%CE%A7%CE%998-%CE%A9%CE%929?inline=true