Διαφήμιση

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ;

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Με δεδομένο ότι η καλύτερη θεραπεία είναι η Πρόληψη, η εταιρία μας διαθέτει και διανέμει στους πελάτες της, ενδεικτική λίστα με όσα ενδέχεται να ζητηθούν κατά τη διάρκεια ενός Ελέγχου από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Συστήνουμε να μεριμνήσετε εγκαίρως και να συνεργαστείτε με τον Τεχνικό Ασφαλείας για το σκοπό αυτό ώστε να διατηρείτε συγκεντρωμένα όλα τα αρχεία που ενδέχεται να ζητηθούν.

Με τον τρόπο αυτό, αφενός θα αποδείξετε άμεσα στους Επιθεωρητές Εργασίας πως τηρείτε τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και αφετέρου θα περιορίσετε το χρόνο παραμονής τους στην εγκατάστασή σας.

Εάν δεν έχετε παραλάβει τη συγκεκριμένη λίστα, παρακαλούμε θερμά όπως επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας την αποστείλουμε.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
για την ΕΞΥΠΠ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ – ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΠΕ
Μαρία Σιδηροπούλου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ATEX

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΑΥ – ΦΑΥ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ – ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ)

ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (ΥΔΕ – ΕΛΟΤ 60364)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΑΝΥΨΩΤΙΚΏΝ – ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ – ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO – HACCP)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – CE

Θεσσαλονίκη
Γιαννιτσών 90, 54627
Τηλ.: 2310 546 106, 2310 500 650

Αθήνα
Παπανικολή 40, Χαλάνδρι, 15232
Τηλ.: 210 68 54 024

email: info@exyppkaranasios.gr
web : www.karanasios.com

________________________________________

Follow us

Copyright © 2023 ΕΞΥΠΠ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ – ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΠΕ, All rights reserved.